I møbelfabrikken starter Bornpro et nyt projekt.

E-sport og IT værksted hvor man vil kunne lære

om gaming, IT færdigheder og hvordan man kan

finde sammenhold og skills indenfor diverse spil.