Elev på BornPro

Du kan når som helst starte som elev på BornPro, såfremt vi har en ledig plads.

Du kan være elev hos os i op til et år. Du kan komme direkte fra folkeskolen, fra ledighed, fra et job eller fra en afbrudt uddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal dog godkende, at du opfylder kravene for at blive optaget.

Kravene er som følger:

  • Du skal have afsluttet 9. klasse.
  • Du må ikke være fyldt 25 år
  • Du må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse eller have forudsætninger for umiddelbart at påbegynde en uddannelse.

Du får skoleydelse, mens du er elev på BornPro. Ydelsen, der udbetales hver 14. dag, afhænger af din alder samt om du bor hjemme hos dine forældre eller er flyttet hjemmefra.

Hvis du starter på en af BornPro´s ungdomsuddannelser (KUU) vil man være SU-beretiget og får sin
“løn” gennem SU-systemet.