Din tid på BornPro tilrettelægges efter dit behov og dine fremtidsplaner. BornPro hjælper dig med afklaring og uddannelsesparathed.
Sammen med din faglærer og skolens vejleder udarbejder du en plan over dit forløb på skolen.

Du får løbende vejledning både på værkstedet og gennem samtaler med vejlederen. På værkstederne indgår vejledningen fx som en integreret del af værkstedsarbejdet, og der udarbejdes en såkaldt forløbsplan, hvor læreren indskriver det, der er aftalt og gennemført i din tid på BornPro.

Skolens vejleder er naturligvis også altid til at tale med, hvis din plan skal rettes til i forhold til dine ønsker og muligheder efter BornPro. Denne vejledning støtter dig i dit valg af uddannelse eller arbejde. En UU-vejleder er jævnligt på skolen.
– Også her kan du få vejledning og hjælp til at komme i uddannelse.

Som elev på BornPro kan du komme i kortere praktik inden for et eller flere fag, der har din interesse. Du kan komme i praktik i op til 4 uger hvert halve år, svarende til 8 uger på et år. Skolen hjælper med at finde et praktiksted. På den måde kan du afprøve et fag og finde ud af, om det er noget for dig eller ej. En praktik kan fx vare 1 uge, men den kan også være på 4 uger.

En anden måde at finde din uddannelse på, er at deltage i et 2-3 ugers kombinations forløb på en af erhvervs uddannelserne på Campus Bornholm og/eller Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Du kan inden for visse rammer også deltage i kurser på voksenuddannelses-centre (VUC) eller arbejdsmarkeds uddannelser (AMU), mens du går på BornPro.

Når du stopper på BornPro får du et produktions skole bevis. Af beviset vil det fremgå, hvad du fagligt, personligt og socialt har lært på skolen.

Hvad kan jeg vælge

Når du kommer for at besøge BornPro første gang, er du velkommen til at have dine forældre, kontaktperson eller din UU-vejleder med.

Når du bliver optaget på skolen skal du vælge det fag du gerne vil starte på, og der vil normalt være plads til dig på dette..

BornPro har følgende værksteder:

  • Metalværksted
  • Træværksted
  • Smykke og design
  • Tekstil og design
  • Det Grønne værksted

Derudover kan du få undervisning i dansk og/eller matematik, efter aftale med underviseren.

Det er normalt en god idé, at du som elev på BornPro prøver, at skifte mellem to eller flere værksteder i løbet af dit ophold, så du får mulighed for at prøve flere forskellige typer arbejde og læring i løbet af dit ophold.

Det kan være en stor hjælp i forbindelse med dit fremtidige valg af uddannelse og arbejde.

Man kan også få en særlig tilrettelagt uddannelse (STU) og mulighed for en Produktionskole baseret ervhervsuddannelse (PBE)

Derudover har BornPro også to Kombinerede UngdomsUddannelse man kan vælge:

Service, Turisme, handel, kultur og event

Genbrug, byg, bolig, innovation og design