Det grundlæggende formål med BornPro er at skabe et praktisk orienteret læringsmiljø, der kan give unge mellem 16 og 25 år en personligudvikling, kompetencer, nye muligheder og være bedre forberedt på at gennemføre en ungdomsuddannelse eller klare sig i et job på arbejdsmarkedet.

Det er formålet med det praktisk orienterede læringsmiljø, at det skal stemme overens med de unges generelle forudsætninger og orienteringer og give dem troen på sig selv. Mange unge på produktionsskoler oplever – måske for første gang – at der er brug for deres praktiske, tekniske eller kreative evner, og disse succesoplevelser vil være en del til øge elevens selvværd og styrkelse af elevens egen selvopfattelse.

De overordnede mål der er stillet fra Beskæftigelsesministeriet til Produktionsskoler:

  • Vil være med til at få 95% af ungdomsårgangen i uddannelse
  • Vil hjælpe de unge, der har svært ved det boglige, til at få en uddannelse
  • Vil modvirke antallet af unge på kontant hjælp.

 

BornPro tilbyder unge en anden start på ungdomsuddannelse, eller en muligheder for at holde pause hvis man føler at man er nødt til at stoppe under en påbegyndt ungdomsuddannelse.

  • BornPro giver de unge mulighed for at lære på en anden måde

 

BornPro´s særlige læringsmiljø har:

  • Fokus på produktion og arbejdsfællesskab, dvs. læring ved at samarbejde med andre om at producere noget, der kan sælges
  • Afklaring og træning af faglige, sociale og personlige kompetencer