Den Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse (PBE) 

En særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, som i videst  
muligt omfang gennemføres på produktionsskolen. 

PBE er en både spændende og vigtig uddannelse! Spændende, fordi den går på tværs af skoleformer og er et konkret udtryk for, at produktionsskolen er en anden vej til uddannelse og netop derfor kan skabe nye muligheder for dig, der har det svært i det ordinære uddannelsessystem.  

Det er samtidig grunden til at PBE også er vigtig: Fordi den giver nogle unge, der ellers ikke havde fået en erhvervsuddannelse, muligheden for faktisk at få en sådan. Og vel at mærke ikke en fortyndet udgave af en erhvervsuddannelse, nej, på samme niveau som den ordinære af slagsen.  

Forløbet i PBE er rigtignok skruet sammen på en anden måde, men den unge måles i sidste ende med den samme tommestok som kammeraten, der har taget uddannelsen på erhvervsskolen. 

Du kommer med mellemrum på korte forløb på den ”rigtige” erhvervsskole, og du kommer til eksamen i de forskellige dele, lige som på en egentlig erhvervsuddannelse. BornPro har i 2018 (maj) 5 elever på PBE. Der er to på smykkeværkstedet, to på træværkstedet og 1 på textilværkstedet. 

PBE er en mulighed for elever der har gået en længere periode på BornPro og som opfylder de generelle krav for optag på ungdomsuddannelsen, men som har særlige grunde ved at have svært ved at fungere på de normale uddannelsesinstitutioner.