Fra højre side ses Andreas/E-sport, Susanne/Det Grønne værksted, Rikke/Handel og Event, Nikolaj/Træværksted, Signe/STU-lærer, Camilla/Smykkeværksted, Jens Peter/Smedeværksted, Gitte/Tekstil og Design. Frit svævende Jens/Vicesouschef.

På billedet mangler Jacob/Genbrug og Innovation, Torkild/Forstander, Rikke/Sekretær og Johnny/Kontorassistent.