Rusmiddelpolitik for elever og medarbejdere

Som uddannelsessted har BornPro et ansvar for at få skabt et godt, trygt og socialt læringsmiljø.

Et læringsmiljø, hvor der bliver taget afstand fra misbrug af rusmidler, hvor vi beskytter eleverne mod omgang med rusmidler, og hvor vi har en aktiv indsats mod misbrug.

Med en tydelig og klar rusmiddelpolitik ønsker vi, at arbejde for at misbrug tages alvorligt, og at indsatsen over for elever med et forbrug/misbrug af rusmidler er effektiv, synlig og et fælles ansvar.

Formålet med skolens rusmiddelpolitik:

  1. At misbrug ikke hindrer elever i at gennemføre et forløb på BornPro og at komme videre til uddannelse og arbejde.
  2. At medvirke til at løse konkret opståede problemer for skolens elever som følge af et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.
  3. At skolens holdning skal være klar og tydelig. Skolens rusmiddelpolitik omfatter både lovlige og ulovlige rusmidler.

Som en del af det daglige arbejde er vejleder og lærere er opmærksomme på elevernes fremmøde, opmærksomhed og de sociale relationer. Vejledere og lærere er opmærksomme på elevens vilkår i og uden for skolen, som indvirker på deltagelsen på produktionsskolen.