Service, turisme, handel, fritid og events.

Formålet med denne uddannelse er en form for mesterlære i de mange grene, der er inden for turisme og events. Her vil vi komme igennem en række projektopgaver og se dem udlevet i praktisk. Vi kommer til arbejde med arbejdspladslære, samarbejde, kommunikation, erhvervslære. Vi vil også dygtiggøre os inden for dansk og matematik. Det vil også være mulighed for at komme ud og prøve forskellige fag og uddannelser i form af optil 8 ugers praktik pr. semester.

 

Idéer til uddannelsen

Uddannelsen, KUU turisme vil være projektorienteret og bliver gennemført som en form for ”mesterlære”. 

Der vil selvfølgelig være en del om arbejdslære, som man ikke kan undgå, der kommer eleverne igennem i faget ”Læring, samarbejde og kommunikation” og arbejdslære. Her vil underviserne også få mulighed for at se eleverne an og lave min kompetencevurdering inden for de første 2 uger.

Det meste af undervisning vil være med konkrete projekter som samarbejdspartnere, hvor arrangementet vil være nøje planlagt af arrangøren på forhånd i de første semestre og senere vil vi kunne bidrage mere og mere til opgaveløsningen. Afslutningsvis skal eleverne selv lave et arrangement af en eller anden form.

 Endvidere læren om at sætte sig mål og realiserede dem. Viden om, at det er vigtigt at fastlægge mål. Hvis man ikke har et mål, er det svært at retningen og vejen til det gode resultat. Forudsætningen herfor erkendelsen af egne styrker og begrænsninger og udnytte egne evner bedst muligt.

 

Indhold i de fire semestre

Alle semestre består af en kombination af fælles gruppeudvikling og mulighed for at den enkelte elev inden for gruppefællesskabet arbejder selvstændigt med udvikling af egen uddannelse frem mod de mål, de hver især har sat sig.

I alle semestre vil der blive arbejdet med, at eleverne lærer at udvikle forståelse for, hvordan man begår sig i arbejdssituationerne, og hvornår ens egen indsats skal udfoldes samt, at blive fortrolig med projektudvikling, ide — og konceptudvikling samt konflikthåndtering.

Alt hvad vi laver er bygget op om lidt teoretisk viden og praktisk erfaring. Dertil kommer at vi skal dokumentere alt og beskrive hvad vi har lavet, hvad har vi lært og hvilke erfaringer vi har opnået.

Man skal ved afslutningen kunne afslutte formidling efter 3. semester på D-niveau og efter 4. semester dansk på D-niveau. I løbet af de 2 første semester vil der være mulighed for at få matematik på E-niveau.

Ved afslutningen af 4. semester skal man op i en portfolioprøve, hvor man skal forsvarer de projekter og opgaver man indstiller til denne eksamen.

 Hvem kan komme på uddannelsen?

Her kan man går på hjemmesiden www.erhvervsassistent.dk og læse mere om uddannelsen og hvilke andre muligheder der er inden for KUU.

Vedhæftede filer

Fagbeskrivelse KUU