Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Praktisk information

Mere om uddannelsen

Økonomi og optagelse

BornPros STU-uddannelse tilrettelægges med afsæt i Lov nr. 564 af 6/6 2007, særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov – STU.

Uddannelsens formål er at styrke den unges personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt – og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Målgruppe

Målgruppen for STU på BornPro er unge mellem 16-25 år, som har væsentlige funktionsnedsættelser og ikke kan benytte de eksisterende ungdomsuddannelsestilbud. Det kan være problematikker som Asperger Syndrom, ADHD, organiske hjerneskader, generelle indlæringsvanskeligheder, lettere fysiske handicaps eller socialt og emotionelt hæmmede unge.

Vi er ikke i stand til at modtage elever med svære fysiske handicaps (herunder kørestolsbrugere) pga. vores lokalemæssige placering. Eleverne skal være selvhjulpne i forhold til bl.a. personlig hygiejne.

Det er også vigtigt for os, at der er en god dynamik i elevgruppen, og alle føler sig trygge. Derfor kan særligt behandlingskrævende unge blive afvist.

Pædagogik

STU på BornPro tager udgangspunkt i elevernes ressourcer, interesser, drømme og ønsker.

Vi mener, det er vigtigt at lytte til og respektere elevens ideer og drømme for deres voksenliv. Vi mener samtidig, det er vigtigt at være realistiske i forhold til hvilke tilbud og fremtidsplaner, der kan realiseres.

I dagligdagen har vi fokus på struktur, forudsigelighed og personlige mål. Vi har fokus på de sociale relationer. Det betyder, at vi er opmærksomme på elevens trivsel i STU-gruppen og på værkstedet. Vi kan støtte op om eleven, hvis der opstår problemer, og vi kan bakke op om elevens eventuelle ideer og initiativer.

Vi følger eleven tæt gennem vejledningsforløb, afklaring af kompetencer, praktik og undervisning. I samarbejde med eleven og UU-vejlederen kan vi på dette grundlag udarbejde den fremtidsplan, der på bedst tænkelige måde kan udvikle elevens potentialer og derigennem skabe de bedste forudsætninger for et meningsfyldt og aktivt voksenliv.

Vores pædagogik er relationsbaseret, og vi lægger vægt på at behandle den unge som en voksen. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, som skal styrke den unges selvforståelse og tolerance over for andre.