Uddannelser på BornPro

På BornPro har flere muligheder for at tage en uddannelse:
STU, KUU og PBE er de uddannelser man kan søge ind på BornPro.

Ved alle uddannelse vil man blive henvist gennem Ungeporten.

Ungeporten laver målgruppevurdering og uddannelses-plan for eleven.

STU

KUU

PBE

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
(STU)

BornPros STU-uddannelse tilrettelægges med afsæt i Lov nr. 564 af 6/6 2007, særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov – STU.

Uddannelsens formål er at styrke den unges personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt – og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

 

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er en 2-årig uddannelse, der kombinerer teori og praksis. Uddannelsen gør dig klar til at arbejde inden for forskellige brancher – eller til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

Uddannelsen er en blanding af projektarbejde, værkstedsarbejde og almindelige skolefag som dansk, formidling og evt. matematik. Det du lærer, bruger du i enten et værksted, i virksomhedspraktik eller i samarbejde med andre KUU-elever i projekter, som I selv styrer.

PBE er en både spændende og vigtig uddannelse! Spændende, fordi den går på tværs af skoleformer og er et konkret udtryk for, at produktionsskolen er en anden vej til uddannelse og netop derfor kan skabe nye muligheder for dig, der har det svært i det ordinære uddannelsessystem.