BornPro vision, værdi og formål

Vi tror grundlæggende på, at alle er gode til noget.

Arbejdet på BornPro bygger på følgende værdier:

Ansvarlighed, Rummelighed, Troværdighed, Tillid og Respekt, Udvikling.

Ansvarlighed betyder for os:

At vi har en nærværende daglig ledelse og undervisning

At vi opsøger elever, som ikke møder, støtter og tager hånd om eleven.

At vi producerer varer af høj kvalitet og mange forskelligartede opgaver.

At vi arbejder som rollemodel

At vi er opmærksomme på den enkelte elev: Snakker, lytter, finder ind til deres behov og forventninger.

At vi støtter eleven i personlig udvikling: Uddannelse, job, interesser, socialt og personligt.

Rummelighed betyder for os

At vi er åbne over for mødet med andre og deres ideer, uden at gå på kompromis med egne værdier.

At vi giver plads til at lave fejl og vi giver tid og rum til at tale og lærer af de fejl der opstår.

At vi møder de unge i øjenhøjde og hvor de er.

Troværdighed og tillid betyder for os

At vi som udgangspunkt tror på vores medmennesker.

At vi opbygger respekt gennem tillid.

At vi er åbne og lydhøre over for kritik.

At vi praktiserer tilliden på det personlige plan ved at inddrage hinanden i planlægning og beslutninger.

At vi udviser loyalitet og fortrolighed overfor hinanden.

Respekt betyder for os

At vi respekterer hinanden for det vi er, og det vi hver især bidrager med.

At vi giver plads til forskellighed og møder hinanden med tolerance og rummelighed.

At vi accepterer andres værdier.

At vi respekterer beslutninger og handler derefter.

Udvikling betyder for os

At vi ved står hvem vi er og hvad vi kan, men udfordrer og udvikler os gerne.

At vi har fokus på muligheder, succeser, ressourcer og det der virker.

At vi udvikler og engagerer os i fællesskabet, f.eks. ved at søge hjælp hos hinanden, kollegial respons/supervision, evaluere, give kritik m.m. Afholde fælles interne udviklingsdage f.eks. personaleeftermiddage, pædagogiske gruppearbejde på tværs af værksteder og afdelingerne m.m.

BornPro giver de unge fra 16 og til de fylder 25 et tilbud om uddannelse og personlig udvikling.

  • De kompetencer, der opnås på en produktionsskole, er både formelt og samfundsmæssigt anerkendte

Produktionsskolen er et godt uddannelsestilbud til de unge på Bornholm, der i dag ikke får en ungdomsuddannelse

  • Produktionsskolen er generelt anerkendt i det danske uddannelsessystem som en skoleform, der har specialiseret sig i individuelt tilrettelagt praksisnær ungdomsuddannelse.