Når du starter på BornPro får du en vejleder der er tæt på dig, og som du kan bruge i dagligdagen.

Den vejleder du har på BornPro er en af skolens vejledere, og vejlederen hjælper dig til at blive afklaret omkring hvilken uddannelse du skal i gang med på lang sigt, men kan også hjælpe dig hvis du har lyst til at skifte linje mellem de værksteder der er på BornPro.

Samtaler og gode råd

Vejledning handler om dig og dit forløb – dine mål og dine udfordringer. Hvad har du lyst til, hvad drømmer du om, og hvordan når du dine mål?

Vejledning foregår både i det daglige med din værkstedslærer og som samtaler med skolens rigtige vejleder.

Vejledning går meget ud på at snakke om dine styrkesider og muligheder, og om hvordan du får de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at komme videre i en ungdomsuddannelse.

Vejledning handler også om at holde styr på aftaler, praktikforløb og undervisning.

BornPro:

  •  Støtter og opfordrer dig til at tage ansvar for, at der sker noget i dit liv
  •  Hjælper dig til at få større indsigt i, hvad du kan, og hvad du vil
  •  Informerer og vejlede om dine muligheder for uddannelse
  •  Hjælper dig med evt. at finde en relevant arbejdsplads til praktikforløb
  •  Hjælper dig med at finde en relevant ungdomsuddannelse som et kombinationsforløb.

Vi vil hjælpe dig med at blive afklaret med, hvad for en uddannelse du skal videre på, og hvordan du bliver klar til at starte på den.

Praktikforløb:

Du har mens du går på BornPro mulighed for at komme ud i Praktikforløb i op til 4 uger pr. halvår, så du kan prøve hvordan forskellige typer arbejde er i den virkelige verden. Et praktikforløb kan være både spændende og udfordrende, og det kan både være i en helt lille butik eller virksomhed, men kan også være en af de helst store arbejdspladser på Bornholm.

Det er bedst hvis du selv kan finde arbejdspladsen hvor du skal i praktik, men i enkelte tilfælde kan skolen hjælpe dig.

Kombinationsforløb:

Hvis du møder stabilt og har brug for en afklaring af dine evner og din lyst inden for de forskellige uddannelsesmuligheder på Bornholm, så kan du komme i et kombinationsforløb blandt en af de mange uddannelsesmuligheder på Campus og på Sundheds- og Sygeplejeskolen. Hvis du vil deltage i et kombinationsforløb skal du snakke med skolens vejleder, der så undersøger mulighederne for opstart i et forløb og sikrer sig at din deltagelse i undervisningen er så god, at du kan sendes på et kombinationsforløb.

Kompetencebevis:

I forbindelse med dit ophold på BornPro bliver der afholdt en række samtaler mellem dig og dine lærere. Kompetencebeviset beskriver de kompetencer som du som elev har tilegnet dig på det værksted eller de værksteder som du har været tilknyttet på skolen. Skemaet kan du senere bruge som bilag når du søger arbejde og lignende.